Port Folio

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

2013-01-12 15.16.23ลูกดีเด่นวันพ่อ

2013-01-12 15.12.50โครงการจิตอาสาโรงพยาบาลสบปราบ

2013-01-12 15.13.19

อบรม โครงการ อ.ย. น้อย

2013-01-12 15.13.41

แข่งขันงานวิชาการ

2013-01-12 15.14.29

โครงการรักการอ่าน

2013-01-12 15.15.09

โครงการงานวิชาการ

2013-01-12 15.15.39

แข่งขันจรวดน้ำ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s